Có 1 kết quả:

lì jīng ㄌㄧˋ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to experience
(2) to go through