Có 1 kết quả:

lì xiǎn

1/1

lì xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to experience adventures