Có 1 kết quả:

lì shēng

1/1

lì shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stern voice