Có 1 kết quả:

lì guǐ

1/1

lì guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) malicious spirit
(2) devil