Có 1 kết quả:

yā kè lì

1/1

yā kè lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acrylic (loanword)
(2) see also 亞克力|亚克力[ya4 ke4 li4]