Có 1 kết quả:

yā suō qì

1/1

yā suō qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compressor