Có 1 kết quả:

yā shé bǎn ㄧㄚ ㄕㄜˊ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tongue depressor
(2) spatula