Có 1 kết quả:

yàn yǎng jūn

1/1

yàn yǎng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anaerobic bacteria