Có 2 kết quả:

hòu báohòu bó

1/2

hòu báo

phồn & giản thể

hòu bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to favor one and discriminate against the other (abbr. for 厚此薄彼[hou4 ci3 bo2 bi3])

Một số bài thơ có sử dụng