Có 1 kết quả:

chú yú ㄔㄨˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) kitchen waste
(2) food waste (recycling)