Có 1 kết quả:

chú yú

1/1

chú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kitchen waste
(2) food waste (recycling)