Có 1 kết quả:

chú shī

1/1

chú shī

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu bếp

Từ điển Trung-Anh

(1) cook
(2) chef