Có 1 kết quả:

chú fáng

1/1

chú fáng

giản thể

Từ điển phổ thông

phòng bếp, phòng nấu

Từ điển Trung-Anh

(1) kitchen
(2) CL:間|间[jian1]