Có 1 kết quả:

qù qí zāo pò

1/1

qù qí zāo pò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove the dross
(2) to discard the dregs