Có 1 kết quả:

qù guó

1/1

qù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leave one's country