Có 1 kết quả:

qù guó wài

1/1

qù guó wài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go abroad