Có 1 kết quả:

qù shēng

1/1

qù shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) falling tone
(2) fourth tone in modern Mandarin