Có 1 kết quả:

qù chù

1/1

qù chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) place
(2) destination