Có 1 kết quả:

qù nián dǐ

1/1

qù nián dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) late last year
(2) the end of last year