Có 1 kết quả:

qù yǎng má huáng jiǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

methamphetamine