Có 1 kết quả:

qù huǒ

1/1

qù huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce internal heat (TCM)