Có 1 kết quả:

qù pí zhòng ㄑㄩˋ ㄆㄧˊ ㄓㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to tare