Có 1 kết quả:

qù pí zhòng

1/1

qù pí zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tare