Có 1 kết quả:

qù zhí

1/1

qù zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leave office