Có 1 kết quả:

qù shì

1/1

qù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass away
(2) to die