Có 2 kết quả:

xiàn ㄒㄧㄢˋxuán ㄒㄩㄢˊ
Âm Pinyin: xiàn ㄒㄧㄢˋ, xuán ㄒㄩㄢˊ
Tổng nét: 7
Bộ: sī 厶 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一フ丶
Thương Hiệt: BMI (月一戈)
Unicode: U+53BF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: huyện
Âm Nôm: huyện
Âm Quảng Đông: jyun2, jyun6

Tự hình 2

Dị thể 3

1/2

xiàn ㄒㄧㄢˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

huyện

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 縣.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 懸 (bộ 心).

Từ điển Trần Văn Chánh

Huyện. 【縣城】huyện thành [xiàn chéng] Huyện lị.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 縣

Từ điển Trung-Anh

county

Từ ghép 1759

Ā bà xiàn 阿坝县Ā hé qí xiàn 阿合奇县Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā kè sài xiàn 阿克塞县Ā kè táo xiàn 阿克陶县Ā sè xiàn 阿瑟县Ā tú shí xiàn 阿图什县Ā wǎ tí xiàn 阿瓦提县Àì zhī xiàn 爱知县Ān duō xiàn 安多县Ān fú xiàn 安福县Ān huà xiàn 安化县Ān jí xiàn 安吉县Ān lóng xiàn 安龙县Ān píng xiàn 安平县Ān rén xiàn 安仁县Ān sāi xiàn 安塞县Ān tú xiàn 安图县Ān xī xiàn 安溪县Ān xī xiàn 安西县Ān xiàn 安县Ān xiāng xiàn 安乡县Ān xīn xiàn 安新县Ān yáng xiàn 安阳县Ān yì xiàn 安义县Ān yuǎn xiàn 安远县Ān yuè xiàn 安岳县Ān zé xiàn 安泽县Áng rén xiàn 昂仁县Bā chǔ xiàn 巴楚县Bā dōng xiàn 巴东县Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈萨克自治县Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤县Bā mǎ xiàn 巴马县Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴马瑶族自治县Bā qīng xiàn 巴青县Bā sù xiàn 八宿县Bā táng xiàn 巴塘县Bā xiàn 巴县Bā yàn xiàn 巴彦县Bà xiàn 霸县Bái lǎng xiàn 白朗县Bái shā Lí zú Zì zhì xiàn 白沙黎族自治县Bái shā xiàn 白沙县Bái yù xiàn 白玉县Bǎi xiāng xiàn 柏乡县Bài chéng xiàn 拜城县Bài quán xiàn 拜泉县Bān gē xiàn 班戈县Bān mǎ xiàn 班玛县Bǎo dé xiàn 保德县Bǎo fēng xiàn 宝丰县Bǎo jìng xiàn 保靖县Bǎo kāng xiàn 保康县Bǎo qīng xiàn 宝清县Bǎo tíng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 保亭黎族苗族自治县Bǎo tíng xiàn 保亭县Bǎo Xīng xiàn 宝兴县Bǎo yīng xiàn 宝应县Běi chuān Qiāng zú Zì zhì xiàn 北川羌族自治县Běi chuān xiàn 北川县Běi xiàn 北县Běi zhèn mǎn zú Zì zhì xiàn 北镇满族自治县Běn xī Mǎn zú Zì zhì xiàn 本溪满族自治县Běn xī xiàn 本溪县Bǐ rú xiàn 比如县Bì shān xiàn 璧山县Bì tǔ xiàn 碧土县Bì yáng xiàn 泌阳县Biān bà xiàn 边坝县Bīn chuān xiàn 宾川县Bīn hǎi xiàn 滨海县Bīn xiàn 宾县Bīn yáng xiàn 宾阳县Bīng kù xiàn 兵库县Bō mì xiàn 波密县Bō yáng xiàn 波阳县Bó ài xiàn 博爱县Bó bái xiàn 博白县Bó hú xiàn 博湖县Bó lì xiàn 勃利县Bó luó xiàn 博罗县Bó xīng xiàn 博兴县Bó yě xiàn 博野县Bù ěr jīn xiàn 布尔津县Bù tuō xiàn 布拖县Cāng nán xiàn 苍南县Cāng shān xiàn 苍山县Cāng wú xiàn 苍梧县Cāng xī xiàn 苍溪县Cāng xiàn 沧县Cāng yuán Wǎ zú Zì zhì xiàn 沧源佤族自治县Cāng yuán xiàn 沧源县Cáo xiàn 曹县Cè hēng xiàn 册亨县Cè lè xiàn 策勒县Cén gǒng xiàn 岑巩县Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查尔锡伯自治县Chá bù chá ěr xiàn 察布查尔县Chá líng xiàn 茶陵县Chá yǎ xiàn 察雅县Chá yú xiàn 察隅县Chāng dū xiàn 昌都县Chāng jiāng Lí zú Zì zhì xiàn 昌江黎族自治县Chāng jiāng xiàn 昌江县Chāng lè xiàn 昌乐县Chāng lí xiàn 昌黎县Chāng níng xiàn 昌宁县Chāng tú xiàn 昌图县Cháng bái Cháo xiǎn zú Zì zhì xiàn 长白朝鲜族自治县Cháng bái xiàn 长白县Cháng dǎo xiàn 长岛县Cháng fēng xiàn 长丰县Cháng hǎi xiàn 长海县Cháng lǐng xiàn 长岭县Cháng níng xiàn 长宁县Cháng shā xiàn 长沙县Cháng shān xiàn 常山县Cháng shùn xiàn 长顺县Cháng tài xiàn 长泰县Cháng tīng xiàn 长汀县Cháng xīng xiàn 长兴县Cháng yáng Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 长阳土家族自治县Cháng yě xiàn 长野县Cháng yuán xiàn 长垣县cháng zhǎng Yì xiàn lóng 长掌义县龙Cháng zhì xiàn 长治县Cháng zǐ xiàn 长子县Cháo ān xiàn 潮安县Cháo yáng xiàn 朝阳县Chén xī xiàn 辰溪县Chèn duō xiàn 称多县Chéng ān xiàn 成安县Chéng bù Miáo zú Zì zhì xiàn 城步苗族自治县Chéng bù xiàn 城步县Chéng dé xiàn 承德县Chéng gòng xiàn 呈贡县Chéng jiāng xiàn 澄江县Chéng kǒu xiàn 城口县Chéng mài xiàn 澄迈县Chéng wǔ xiàn 成武县Chéng xiàn 成县Chí píng xiàn 茌平县Chì bì xiàn 赤壁县Chì chéng xiàn 赤城县Chōng shéng xiàn 冲绳县Chóng lǐ xiàn 崇礼县Chóng míng xiàn 崇明县Chóng rén xiàn 崇仁县Chóng xìn xiàn 崇信县Chóng yáng xiàn 崇阳县Chóng yì xiàn 崇义县Chún ān xiàn 淳安县Cí chéng xiàn 茨城县Cí lì xiàn 慈利县Cí xiàn 磁县Cóng jiāng xiàn 从江县Cuò měi xiàn 措美县Cuò nà xiàn 错那县Cuò qín xiàn 措勤县Dá rì xiàn 达日县Dá xiàn 达县Dá zī xiàn 达孜县Dà bù xiàn 大埔县Dà chǎng Huí zú Zì zhì xiàn 大厂回族自治县Dà chǎng xiàn 大厂县Dà chéng xiàn 大城县Dà fāng xiàn 大方县Dà fēn xiàn 大分县Dà guān xiàn 大关县Dà huà xiàn 大化县Dà huà Yáo zú Zì zhì xiàn 大化瑶族自治县Dà míng xiàn 大名县Dà níng xiàn 大宁县Dà tián xiàn 大田县Dà tōng Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn 大通回族土族自治县Dà tōng xiàn 大通县Dà tóng xiàn 大同县Dà wā xiàn 大洼县Dà wù xiàn 大悟县Dà xīn xiàn 大新县Dà yáo xiàn 大姚县Dà yì xiàn 大邑县Dà yīng xiàn 大英县Dà yú xiàn 大余县Dà zhú xiàn 大竹县Dà zú xiàn 大足县Dài shān xiàn 岱山县Dài xiàn 代县Dān bā xiàn 丹巴县Dān chéng xiàn 郸城县Dān xiàn 儋县Dān zhài xiàn 丹寨县Dāng tú xiàn 当涂县Dāng xióng xiàn 当雄县Dàng chāng xiàn 宕昌县Dàng shān xiàn 砀山县Dào chéng xiàn 稻城县Dào fú xiàn 道孚县Dào xiàn 道县Dào zhēn Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 道真仡佬族苗族自治县Dào zhēn xiàn 道真县Dào zhēn Zì zhì xiàn 道真自治县Dé ān xiàn 德安县Dé bǎo xiàn 德保县Dé chāng xiàn 德昌县Dé dū xiàn 德都县Dé gé xiàn 德格县Dé huà xiàn 德化县Dé jiāng xiàn 德江县Dé qīn xiàn 德钦县Dé qīng xiàn 德清县Dé qìng xiàn 德庆县Dé róng xiàn 得荣县Dèng kǒu xiàn 磴口县Diàn bái xiàn 电白县Diàn jiāng xiàn 垫江县Dié bù xiàn 迭部县Dīng qīng xiàn 丁青县Dìng ān xiàn 定安县Dìng jié xiàn 定结县Dìng nán xiàn 定南县Dìng rì xiàn 定日县Dìng xiāng xiàn 定襄县Dìng xīng xiàn 定兴县Dìng yuǎn xiàn 定远县Dōng ān xiàn 东安县Dōng ē xiàn 东阿县Dōng fāng Lí zú Zì zhì xiàn 东方黎族自治县Dōng fēng xiàn 东丰县Dōng guāng xiàn 东光县Dōng hǎi xiàn 东海县Dōng lán xiàn 东兰县Dōng liáo xiàn 东辽县Dōng míng xiàn 东明县Dōng níng xiàn 东宁县Dōng píng xiàn 东平县Dōng shān xiàn 东山县Dōng xiāng xiàn 东乡县Dōng xiāng zú Zì zhì xiàn 东乡族自治县Dōng yuán xiàn 东源县Dōng zhì xiàn 东至县Dòng kǒu xiàn 洞口县Dòng tóu xiàn 洞头县Dū Ān xiàn 都安县Dū ān Yáo zú Zì zhì xiàn 都安瑶族自治县Dū chāng xiàn 都昌县Dū lán xiàn 都兰县Dú shān xiàn 独山县Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜尔伯特蒙古族自治县Dù ěr bó tè xiàn 杜尔伯特县Duī lóng dé qìng xiàn 堆龙德庆县Duō lún xiàn 多伦县É biān xiàn 峨边县É biān yí zú Zì zhì xiàn 峨边彝族自治县É mǐn xiàn 额敏县É shān xiàn 峨山县É shān yí zú Zì zhì xiàn 峨山彝族自治县Ēn shī xiàn 恩施县Ěr yuán xiàn 洱源县Fǎ kù xiàn 法库县Fán chāng xiàn 繁昌县Fán shì xiàn 繁峙县Fàn xiàn 范县Fāng chéng xiàn 方城县Fāng shān xiàn 方山县Fāng zhèng xiàn 方正县Fáng chéng Gè zú Zì zhì xiàn 防城各族自治县Fáng chéng xiàn 防城县Fáng xiàn 房县Féi dōng xiàn 肥东县Féi xī xiàn 肥西县Féi xiāng xiàn 肥乡县fèi fān zhì xiàn 废藩置县Fèi xiàn 费县Fēn yí xiàn 分宜县Fén xī xiàn 汾西县Fēng dū xiàn 丰都县Fēng kāi xiàn 封开县Fēng níng Mǎn zú Zì zhì xiàn 丰宁满族自治县Fēng níng xiàn 丰宁县Fēng qiū xiàn 封丘县Fēng shùn xiàn 丰顺县Fēng xiàn 丰县Fèng gāng xiàn 凤冈县Fèng huáng xiàn 凤凰县Fèng qìng xiàn 凤庆县Fèng shān xiàn 凤山县Fèng tái xiàn 凤台县Fèng xīn xiàn 奉新县Fèng yáng xiàn 凤阳县Fó gāng xiàn 佛冈县Fú dǎo xiàn 福岛县Fú gāng xiàn 福冈县Fú gòng xiàn 福贡县Fú gōu xiàn 扶沟县Fú hǎi xiàn 福海县Fú liáng xiàn 浮梁县Fú shān xiàn 浮山县Fú suí xiàn 扶绥县Fú yú xiàn 扶余县Fǔ níng xiàn 抚宁县Fǔ shùn xiàn 抚顺县Fǔ sōng xiàn 抚松县Fǔ yuǎn xiàn 抚远县Fù chéng xiàn 阜城县Fù chuān xiàn 富川县Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn 富川瑶族自治县Fù mín xiàn 富民县Fù nán xiàn 阜南县Fù Níng xiàn 富宁县Fù níng xiàn 阜宁县Fù píng xiàn 阜平县Fù shùn xiàn 富顺县Fù xiàn 富县Fù xīn Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 阜新蒙古族自治县Fù yù xiàn 富裕县Fù yuán xiàn 富源县Fù yùn xiàn 富蕴县Gá ěr xiàn 噶尔县Gǎi zé xiàn 改则县Gài xiàn 盖县Gān dé xiàn 甘德县Gān gǔ xiàn 甘谷县Gān luò xiàn 甘洛县Gān nán xiàn 甘南县Gān quán xiàn 甘泉县Gān zī xiàn 甘孜县Gàn xiàn 赣县Gàn yú xiàn 赣榆县Gāng chá xiàn 刚察县Gāng shān xiàn 冈山县Gǎng bā xiàn 岗巴县Gāo chún xiàn 高淳县Gāo lán xiàn 皋兰县Gāo líng xiàn 高陵县Gāo píng xiàn 高平县Gāo qīng xiàn 高青县Gāo tái xiàn 高台县Gāo táng xiàn 高唐县Gāo xiàn 高县Gāo xióng xiàn 高雄县Gāo yáng xiàn 高阳县Gāo yì xiàn 高邑县Gǎo chéng xiàn 藁城县Gé jí xiàn 革吉县Gěng mǎ Dǎi zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 耿马傣族佤族自治县Gěng mǎ xiàn 耿马县Gōng ān xiàn 公安县Gōng bù jiāng dá xiàn 工布江达县Gōng chéng xiàn 宫城县Gōng chéng xiàn 恭城县Gōng chéng Yáo zú Zì zhì xiàn 恭城瑶族自治县Gōng qí xiàn 宫崎县Gǒng liú xiàn 巩留县Gǒng xiàn 巩县Gǒng xiàn 珙县Gòng gá xiàn 贡嘎县Gòng hé xiàn 共和县Gòng jué xiàn 贡觉县Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn 贡山独龙族怒族自治县Gòng shān xiàn 贡山县Gū yuán xiàn 沽源县Gǔ chéng xiàn 谷城县Gǔ làng xiàn 古浪县Gǔ lìn xiàn 古蔺县Gǔ tián xiàn 古田县Gǔ xiàn 古县Gǔ zhàng xiàn 古丈县Gù ān xiàn 固安县Gù chéng xiàn 故城县Gù shǐ xiàn 固始县Gù yáng xiàn 固阳县Gù zhèn xiàn 固镇县Guā zhōu xiàn 瓜州县Guān lǐng Bù yī zú Miáo zú Zì zhì xiàn 关岭布依族苗族自治县Guān lǐng xiàn 关岭县Guān xiàn 冠县Guǎn táo xiàn 馆陶县Guàn nán xiàn 灌南县Guàn yáng xiàn 灌阳县Guàn yún xiàn 灌云县Guāng shān xiàn 光山县Guāng zé xiàn 光泽县Guǎng chāng xiàn 广昌县Guǎng dǎo xiàn 广岛县Guǎng dé xiàn 广德县Guǎng fēng xiàn 广丰县Guǎng hé xiàn 广河县Guǎng líng xiàn 广灵县Guǎng nán xiàn 广南县Guǎng níng xiàn 广宁县Guǎng píng xiàn 广平县Guǎng ráo xiàn 广饶县Guǎng zōng xiàn 广宗县Guì dé xiàn 贵德县Guì dìng xiàn 贵定县Guì dōng xiàn 桂东县Guì nán xiàn 贵南县Guì yáng xiàn 桂阳县Guō yáng xiàn 涡阳县Hā bā hé xiàn 哈巴河县Hǎi ān xiàn 海安县Hǎi fēng xiàn 海丰县Hǎi xīng xiàn 海兴县Hǎi yán xiàn 海盐县Hǎi yàn xiàn 海晏县Hǎi yuán xiàn 海原县Hán chéng xiàn 韩城县Hán dān xiàn 邯郸县Hán shān xiàn 含山县Hàn shòu xiàn 汉寿县Hàn yuán xiàn 汉源县Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克赛尔蒙古自治县Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克赛尔县Hé gē shān xiàn 和歌山县Hé jiāng xiàn 合江县Hé jìng xiàn 和静县Hé kǒu Yáo zú Zì zhì xiàn 河口瑶族自治县Hé lín gé ěr xiàn 和林格尔县Hé nán Méng gǔ zú Zì zhì xiàn 河南蒙古族自治县Hé nán xiàn 河南县Hé píng xiàn 和平县Hé pǔ xiàn 合浦县Hé qǔ xiàn 河曲县Hé shuǐ xiàn 合水县Hé shùn xiàn 和顺县Hé shuò xiàn 和硕县Hé tián xiàn 和田县Hé xiàn 和县Hé zhèng xiàn 和政县Hè fēng xiàn 鹤峰县Hè lán xiàn 贺兰县Hè qìng xiàn 鹤庆县Hè xiàn 贺县Hè zhāng xiàn 赫章县Hēi shān xiàn 黑山县Hēi shuǐ xiàn 黑水县Héng dōng xiàn 衡东县Héng fēng xiàn 横峰县Héng nán xiàn 衡南县Héng shān xiàn 衡山县Héng xiàn 横县Héng yáng xiàn 衡阳县Hóng ān xiàn 红安县Hóng hé xiàn 红河县Hóng tóng xiàn 洪洞县Hóng yuán xiàn 红原县Hóng zé xiàn 洪泽县Hū mǎ xiàn 呼玛县Hū tú bì xiàn 呼图壁县Hú guān xiàn 壶关县Hú kǒu xiàn 湖口县Hù xiàn 户县Hù zhù Tǔ zú Zì zhì xiàn 互助土族自治县Hù zhù xiàn 互助县Huā lián xiàn 花莲县Huā yuán xiàn 花垣县Huá ān xiàn 华安县Huá chí xiàn 华池县Huá níng xiàn 华宁县Huá píng xiàn 华坪县Huá róng xiàn 华容县Huá tíng xiàn 华亭县Huá xiàn 华县Huá xiàn 滑县Huà chuān xiàn 桦川县Huà dé xiàn 化德县Huà lóng Huí zú Zì zhì xiàn 化隆回族自治县Huà lóng xiàn 化隆县Huà nán xiàn 桦南县Huái ān xiàn 怀安县Huái bīn xiàn 淮滨县Huái huà xiàn 怀化县Huái jí xiàn 怀集县Huái lái xiàn 怀来县Huái níng xiàn 怀宁县Huái rén xiàn 怀仁县Huái róu xiàn 怀柔县Huái yáng xiàn 淮阳县Huái yuǎn xiàn 怀远县Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn 环江毛南族自治县Huán jiāng xiàn 环江县Huán rén Mǎn zú Zì zhì xiàn 桓仁满族自治县Huán rén xiàn 桓仁县Huán tái xiàn 桓台县Huán xiàn 环县Huáng chuān xiàn 潢川县Huáng líng xiàn 黄陵县Huáng lóng xiàn 黄龙县Huáng méi xiàn 黄梅县Huáng píng xiàn 黄平县Huáng yuán xiàn 湟源县Huáng zhōng xiàn 湟中县Huī nán xiàn 辉南县Huī xiàn 徽县Huī xiàn 辉县Huī xiàn shì 辉县市Huì ān xiàn 惠安县Huì chāng xiàn 会昌县Huì dōng xiàn 会东县Huì dōng xiàn 惠东县Huì lái xiàn 惠来县Huì lǐ xiàn 会理县Huì lǐ xiàn 会里县Huì mín xiàn 惠民县Huì níng xiàn 会宁县Huì shuǐ xiàn 惠水县Huì tóng xiàn 会同县Huì zé xiàn 会泽县Hún yuán xiàn 浑源县Huò chéng xiàn 霍城县Huò jiā xiàn 获嘉县Huò qiū xiàn 霍邱县Huò shān xiàn 霍山县Jī dōng xiàn 鸡东县Jī shí shān Bǎo ān zú Dōng xiāng zú Sā lā zú Zì zhì xiàn 积石山保安族东乡族撒拉族自治县Jī zé xiàn 鸡泽县Jí ān xiàn 吉安县Jí lóng xiàn 吉隆县Jí mù nǎi xiàn 吉木乃县Jí mù sà ěr xiàn 吉木萨尔县Jí shuǐ xiàn 吉水县Jí xián xiàn 集贤县Jí xiàn 吉县Jì shān xiàn 稷山县Jì xī xiàn 绩溪县Jì xiàn 冀县Jì xiàn 蓟县Jì yáng xiàn 济阳县Jiā chá xiàn 加查县Jiā hé xiàn 嘉禾县Jiā jiāng xiàn 夹江县Jiā lí xiàn 嘉黎县Jiā shān xiàn 嘉山县Jiā shàn xiàn 嘉善县Jiā shī xiàn 伽师县Jiā yì xiàn 嘉义县Jiā yìn xiàn 嘉荫县Jiā yú xiàn 嘉鱼县Jiá xiàn 郏县Jiān lì xiàn 监利县Jiān zhā xiàn 尖扎县Jiàn chāng xiàn 建昌县Jiàn chuān xiàn 剑川县Jiàn gé xiàn 剑阁县Jiàn hé xiàn 剑河县Jiàn hú xiàn 建湖县Jiàn níng xiàn 建宁县Jiàn píng xiàn 建平县Jiàn shǐ xiàn 建始县Jiàn shuǐ xiàn 建水县Jiāng ān xiàn 江安县Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 江城哈尼族彝族自治县Jiāng chéng xiàn 江城县Jiāng chuān xiàn 江川县Jiāng dá xiàn 江达县Jiāng huá xiàn 江华县Jiāng huá Yáo zú Zì zhì xiàn 江华瑶族自治县Jiāng kǒu xiàn 江口县Jiāng lè xiàn 将乐县Jiāng líng xiàn 江陵县Jiāng pǔ xiàn 江浦县Jiāng yǒng xiàn 江永县Jiāng zī xiàn 江孜县Jiàng xiàn 绛县Jiāo chéng xiàn 交城县Jiāo kǒu xiàn 交口县Jiāo lǐng xiàn 蕉岭县Jiē dōng xiàn 揭东县Jiē xī xiàn 揭西县Jīn chuān xiàn 金川县Jīn hú xiàn 金湖县Jīn mén xiàn 金门县Jīn píng Miáo Yáo Dǎi zú Zì zhì xiàn 金平苗瑶傣族自治县Jīn píng Miáo zú Yáo zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 金平苗族瑶族傣族自治县Jīn píng xiàn 金平县Jīn shā xiàn 金沙县Jīn tǎ xiàn 金塔县Jīn táng xiàn 金堂县Jīn xī xiàn 金溪县Jīn xiàn 金县Jīn xiù xiàn 金秀县Jīn xiù Yáo zú Zì zhì xiàn 金秀瑶族自治县Jīn yáng xiàn 金阳县Jīn zhài xiàn 金寨县Jǐn píng xiàn 锦屏县Jǐn xī xiàn 锦西县Jǐn xiàn 锦县Jìn níng xiàn 晋宁县Jìn xián xiàn 进贤县Jìn xiàn 晋县Jìn yún xiàn 缙云县Jīng chuān xiàn 泾川县Jīng dé xiàn 旌德县Jīng hé xiàn 精河县Jīng shān xiàn 京山县Jīng xiàn 泾县Jīng yuán xiàn 泾源县Jǐng dōng xiàn 景东县Jǐng dōng Yí zú Zì zhì xiàn 景东彝族自治县Jǐng gǔ Dǎi zú Yí zú Zì zhì xiàn 景谷傣族彝族自治县Jǐng gǔ xiàn 景谷县Jǐng níng Shē zú Zì zhì xiàn 景宁畲族自治县Jǐng níng xiàn 景宁县Jǐng tài xiàn 景泰县Jǐng xiàn 景县Jǐng xíng xiàn 井陉县Jǐng yán xiàn 井研县Jìng ān xiàn 靖安县Jìng gāng xiàn 静冈县Jìng hǎi xiàn 静海县Jìng lè xiàn 静乐县Jìng níng xiàn 静宁县Jìng xī xiàn 靖西县Jìng yǔ xiàn 靖宇县Jìng yuǎn xiàn 靖远县Jìng zhōu Miáo zú Dòng zú Zì zhì xiàn 靖州苗族侗族自治县Jìng zhōu xiàn 靖州县Jiǔ jiāng xiàn 九江县Jiǔ lóng xiàn 九龙县Jiǔ zhài gōu xiàn 九寨沟县Jiǔ zhì xiàn 久治县Jǔ nán xiàn 莒南县Jǔ xiàn 莒县Jù lù xiàn 巨鹿县Jù yě xiàn 巨野县Juàn chéng xiàn 鄄城县Kā lǎ qìn Zuǒ yì Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 喀喇沁左翼蒙古族自治县Kāi fēng xiàn 开封县Kāi huà xiàn 开化县Kāi jiāng xiàn 开江县Kāi lǔ xiàn 开鲁县Kāi xiàn 开县Kāi yáng xiàn 开阳县Kāi yuán xiàn 开原县Kāng bǎo xiàn 康保县Kāng dìng xiàn 康定县Kāng lè xiàn 康乐县Kāng mǎ xiàn 康马县Kāng píng xiàn 康平县Kāng xiàn 康县Kē píng xiàn 柯坪县Kě lán xiàn 岢岚县Kè dōng xiàn 克东县Kè shān xiàn 克山县Kěn lì xiàn 垦利县Kù chē xiàn 库车县Kuān chéng Mǎn zú Zì zhì xiàn 宽城满族自治县Kuān chéng xiàn 宽城县Kuān diàn Mǎn zú Zì zhì xiàn 宽甸满族自治县Kuān diàn xiàn 宽甸县Lā zī xiàn 拉孜县Lái ān xiàn 来安县Lái fèng xiàn 来凤县Lái shuǐ xiàn 涞水县Lái yuán xiàn 涞源县Lán cāng Lā hù zú Zì zhì xiàn 澜沧拉祜族自治县Lán cāng xiàn 澜沧县Lán kǎo xiàn 兰考县Lán píng Bái zú Pǔ mǐ zú Zì zhì xiàn 兰坪白族普米族自治县Lán píng xiàn 兰坪县Lán shān xiàn 蓝山县Lán tián xiàn 蓝田县Lán xī xiàn 兰西县Lán xiàn 岚县Láng xī xiàn 郎溪县Lǎng xiàn 朗县Làng kǎ zǐ xiàn 浪卡子县Lào tíng xiàn 乐亭县Lè ān xiàn 乐安县Lè dōng Lí zú Zì zhì xiàn 乐东黎族自治县Lè dōng xiàn 乐东县Lè dū xiàn 乐都县Lè yè xiàn 乐业县Lè zhì xiàn 乐至县Léi bō xiàn 雷波县Léi shān xiàn 雷山县Lèi wū qí xiàn 类乌齐县Lí chéng xiàn 黎城县Lí chuān xiàn 黎川县Lí píng xiàn 黎平县Lí shù xiàn 梨树县Lǐ quán xiàn 醴泉县Lǐ táng xiàn 理塘县Lǐ xiàn 澧县Lǐ xiàn 理县Lǐ xiàn 礼县Lǐ xiàn 蠡县Lì bō xiàn 荔波县Lì jiāng Nà xī zú Zì zhì xiàn 丽江纳西族自治县Lì jīn xiàn 利津县Lì pǔ xiàn 荔浦县Lì shuǐ xiàn 溧水县Lì xīn xiàn 利辛县Lián chéng xiàn 连城县Lián huā xiàn 莲花县Lián jiāng xiàn 连江县Lián nán xiàn 连南县Lián nán Yáo zú Zì zhì xiàn 连南瑶族自治县Lián píng xiàn 连平县Lián shān xiàn 连山县Lián shān Zhuàng zú Yáo zú Zì zhì xiàn 连山壮族瑶族自治县Lián shuǐ xiàn 涟水县Lián xiàn 连县Liáng chéng xiàn 凉城县Liáng hé xiàn 梁河县Liáng píng xiàn 梁平县Liǎng dāng xiàn 两当县Liáo yáng xiàn 辽阳县Liáo zhōng xiàn 辽中县Lín ān xiàn 临安县Lín chéng xiàn 临城县Lín diàn xiàn 林甸县Lín gāo xiàn 临高县Lín guì xiàn 临桂县Lín hǎi xiàn 临海县Lín kǒu xiàn 林口县Lín lǐ xiàn 临澧县Lín quán xiàn 临泉县Lín shù xiàn 临沭县Lín shuǐ xiàn 邻水县Lín tán xiàn 临潭县Lín táo xiàn 临洮县Lín wǔ xiàn 临武县Lín xī xiàn 临西县Lín xī xiàn 林西县Lín xià xiàn 临夏县Lín xiàn 临县Lín xiàn 林县Lín yī xiàn 临猗县Lín yì xiàn 临邑县Lín yǐng xiàn 临颍县Lín zé xiàn 临泽县Lín zhāng xiàn 临漳县Lín zhī xiàn 林芝县Lín zhōu xiàn 林周县Líng bì xiàn 灵璧县Líng chuān xiàn 灵川县Líng chuān xiàn 陵川县Líng qiū xiàn 灵丘县Líng shān xiàn 灵山县Líng shí xiàn 灵石县Líng shòu xiàn 灵寿县Líng shuǐ Lí zú Zì zhì xiàn 陵水黎族自治县Líng shuǐ xiàn 陵水县Líng tái xiàn 灵台县Líng xiàn 酃县Líng xiàn 陵县Líng yún xiàn 凌云县Liǔ chéng xiàn 柳城县Liǔ hé xiàn 柳河县Liǔ jiāng xiàn 柳江县Liǔ lín xiàn 柳林县Lóng ān xiàn 隆安县Lóng chāng xiàn 隆昌县Lóng chuān xiàn 龙川县Lóng dé xiàn 隆德县Lóng gé ěr xiàn 隆格尔县Lóng huà xiàn 隆化县Lóng huí xiàn 隆回县Lóng jiāng xiàn 龙江县Lóng lǐ xiàn 龙里县Lóng lín Gè zú Zì zhì xiàn 隆林各族自治县Lóng lín xiàn 隆林县Lóng líng xiàn 龙陵县Lóng mén xiàn 龙门县Lóng nán xiàn 龙南县Lóng shān xiàn 龙山县Lóng shèng Gè zú Zì zhì xiàn 龙胜各族自治县Lóng shèng xiàn 龙胜县Lóng yáo xiàn 隆尧县Lóng yóu xiàn 龙游县Lóng zhōu xiàn 龙州县Lóng zǐ xiàn 隆子县Lǒng chuān xiàn 陇川县Lǒng xī xiàn 陇西县Lóu fán xiàn 娄烦县Lǜ chūn xiàn 绿春县Lú dìng xiàn 泸定县Lú huò xiàn 炉霍县Lú jiāng xiàn 庐江县Lú lóng xiàn 卢龙县Lú shān xiàn 芦山县Lú shì xiàn 卢氏县Lú shuǐ xiàn 泸水县Lú xī xiàn 泸溪县Lú xī xiàn 泸西县Lú xī xiàn 芦溪县Lú xiàn 泸县Lǔ diàn xiàn 鲁甸县Lǔ shān xiàn 鲁山县Lù chuān xiàn 陆川县Lù fēng xiàn 禄丰县Lù hé xiàn 陆河县Lù liáng xiàn 陆良县Lù nán Yí zú Zì zhì xiàn 路南彝族自治县Lù qǔ xiàn 碌曲县Lù quàn xiàn 禄劝县Lù quàn Yí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 禄劝彝族苗族自治县Lù yì xiàn 鹿邑县Lù zhài xiàn 鹿寨县Luán chéng xiàn 栾城县Luán chuān xiàn 栾川县Luán nán xiàn 滦南县Luán píng xiàn 滦平县Luán xiàn 滦县Lún tái xiàn 轮台县Luó běi xiàn 萝北县Luó chéng Mù lǎo zú Zì zhì xiàn 罗城仫佬族自治县Luó chéng xiàn 罗城县Luó diàn xiàn 罗甸县Luó jiāng xiàn 罗江县Luó píng xiàn 罗平县Luó shān xiàn 罗山县Luó tián xiàn 罗田县Luó yuán xiàn 罗源县Luò chuān xiàn 洛川县Luò lóng xiàn 洛隆县Luò Níng xiàn 洛宁县Luò pǔ xiàn 洛浦县Luò zhā xiàn 洛扎县Má jiāng xiàn 麻江县Má lì pō xiàn 麻栗坡县Má yáng Miáo zú Zì zhì xiàn 麻阳苗族自治县Má yáng xiàn 麻阳县Mǎ biān xiàn 马边县Mǎ biān Yí zú Zì zhì xiàn 马边彝族自治县Mǎ duō xiàn 玛多县Mǎ ěr kāng xiàn 马尔康县Mǎ guān xiàn 马关县Mǎ lóng xiàn 马龙县Mǎ nà sī xiàn 玛纳斯县Mǎ qìn xiàn 玛沁县Mǎ qǔ xiàn 玛曲县Mǎ shān xiàn 马山县Mài gě tí xiàn 麦盖提县Mǎn chéng xiàn 满城县Máng kāng xiàn 芒康县Mào wèn xiàn 茂汶县Mào xiàn 茂县Méi tán xiàn 湄潭县Méi xiàn 梅县Měi gū xiàn 美姑县Mén yuán Huí zú Zì zhì xiàn 门源回族自治县Mén yuán xiàn 门源县Méng chéng xiàn 蒙城县Méng shān xiàn 蒙山县Méng yīn xiàn 蒙阴县Méng zì xiàn 蒙自县Měng hǎi xiàn 勐海县Měng là xiàn 勐腊县Mèng cūn Huí zú Zì zhì xiàn 孟村回族自治县Mèng cūn xiàn 孟村县Mèng jīn xiàn 孟津县Mèng lián Dǎi zú lā hù zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 孟连傣族拉祜族佤族自治县Mèng lián xiàn 孟连县Mèng xiàn 孟县Mí dù xiàn 弥渡县Mí lè xiàn 弥勒县Mǐ lín xiàn 米林县Mǐ yì xiàn 米易县Mì xiàn 密县Mì yún xiàn 密云县Mián zhú xiàn 绵竹县Miǎn chí xiàn 渑池县Miǎn níng xiàn 冕宁县Miáo lì xiàn 苗栗县Mín fēng xiàn 民丰县Mín hé Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn 民和回族土族自治县Mín hé xiàn 民和县Mín qín xiàn 民勤县Mín quán xiàn 民权县Mín xiàn 岷县Mín yuè xiàn 民乐县Mǐn hóu xiàn 闽侯县Mǐn qīng xiàn 闽清县Míng shān xiàn 名山县Míng shuǐ xiàn 明水县Míng xī xiàn 明溪县Mò hé xiàn 漠河县Mò jiāng Hā ní zú Zì zhì xiàn 墨江哈尼族自治县Mò jiāng xiàn 墨江县Mò tuō xiàn 墨脱县Mò yù xiàn 墨玉县Mò zhú gōng kǎ xiàn 墨竹工卡县Móu dìng xiàn 牟定县Mù chuān xiàn 沐川县Mù lán xiàn 木兰县Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木垒哈萨克自治县Mù lěi xiàn 木垒县Mù lǐ Zàng zú Zì zhì xiàn 木里藏族自治县Nǎ qū xiàn 那曲县Nà pō xiàn 那坡县Nà yōng xiàn 纳雍县Nǎi dōng xiàn 乃东县Nài liáng xiàn 奈良县Nán bù xiàn 南部县Nán chāng xiàn 南昌县Nán chéng xiàn 南城县Nán dān xiàn 南丹县Nán fēng xiàn 南丰县Nán hé xiàn 南和县Nán huá xiàn 南华县Nán jiàn yí zú Zì zhì xiàn 南涧彝族自治县Nán jiāng xiàn 南江县Nán jìng xiàn 南靖县Nán lè xiàn 南乐县Nán líng xiàn 南陵县Nán mù lín xiàn 南木林县Nán pí xiàn 南皮县Nán tóu xiàn 南投县Nán xī xiàn 南溪县Nán xiàn 南县Nán yáng xiàn 南阳县Nán zhāng xiàn 南漳县Nán zhào xiàn 南召县Náng qiān xiàn 囊谦县Nèi huáng xiàn 内黄县Nèi qiū xiàn 内丘县Nèi xiāng xiàn 内乡县Nèn jiāng xiàn 嫩江县Ní lè kè xiàn 尼勒克县Ní mǎ xiàn 尼玛县Ní mù xiàn 尼木县Niè lā mù xiàn 聂拉木县Niè róng xiàn 聂荣县Níng chéng xiàn 宁城县Níng dū xiàn 宁都县Níng ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 宁洱哈尼族彝族自治县Níng gāng xiàn 宁冈县Níng hǎi xiàn 宁海县Níng hé xiàn 宁河县Níng huà xiàn 宁化县Níng jīn xiàn 宁津县Níng jìn xiàn 宁晋县Níng làng xiàn 宁蒗县Níng làng Yí zú Zì zhì xiàn 宁蒗彝族自治县Níng líng xiàn 宁陵县Níng míng xiàn 宁明县Níng nán xiàn 宁南县Níng wǔ xiàn 宁武县Níng xiàn 宁县Níng xiāng xiàn 宁乡县Níng yáng xiàn 宁阳县Níng yuǎn xiàn 宁远县Nóng ān xiàn 农安县Pán ān xiàn 磐安县Pán shān xiàn 盘山县Pán shí xiàn 磐石县Pán xiàn 盘县Pèi xiàn 沛县Péng ān xiàn 蓬安县Péng hú xiàn 澎湖县Péng shuǐ Miáo zú Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 彭水苗族土家族自治县Péng shuǐ xiàn 彭水县Péng xī xiàn 蓬溪县Péng xiàn 彭县Péng yáng xiàn 彭阳县Péng zé xiàn 彭泽县Pī xiàn 邳县Pí shān xiàn 皮山县Pí xiàn 郫县Pí xiàn 陴县Piān guān xiàn 偏关县Píng ān xiàn 平安县Píng bà xiàn 平坝县Píng biān miáo zú Zì zhì xiàn 屏边苗族自治县Píng chāng xiàn 平昌县Píng dìng xiàn 平定县Píng gǔ xiàn 平谷县Píng guǒ xiàn 平果县Píng hé xiàn 平和县Píng jiāng xiàn 平江县Píng lè xiàn 平乐县Píng lù xiàn 平陆县Píng luó xiàn 平罗县Píng nán xiàn 屏南县Píng nán xiàn 平南县Píng quán xiàn 平泉县Píng shān xiàn 屏山县Píng shān xiàn 平山县Píng shùn xiàn 平顺县Píng tán xiàn 平潭县Píng táng xiàn 平塘县Píng wǔ xiàn 平武县Píng xiāng xiàn 平乡县Píng yáng xiàn 平阳县Píng yáo xiàn 平遥县Píng yì xiàn 平邑县Píng yīn xiàn 平阴县Píng yú xiàn 平舆县Píng yuán xiàn 平原县Píng yuǎn xiàn 平远县Pō xiàn 坡县Pó yáng xiàn 鄱阳县Pú jiāng xiàn 蒲江县Pú xiàn 蒲县Pú yáng xiàn 濮阳县Pǔ ān xiàn 普安县Pǔ běi xiàn 浦北县Pǔ chéng xiàn 浦城县Pǔ dìng xiàn 普定县Pǔ ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn 普洱哈尼族彝族自治县Pǔ gé xiàn 普格县Pǔ jiāng xiàn 浦江县Pǔ lán xiàn 普兰县Qí chūn xiàn 蕲春县Qí dōng xiàn 祁东县Qí fù xiàn 岐阜县Qí hé xiàn 齐河县Qí jiāng xiàn 綦江县Qí lián xiàn 祁连县Qí mén xiàn 祁门县Qí tái xiàn 奇台县Qí xiàn 淇县Qí xiàn 祁县Qí yáng xiàn 祁阳县Qǐ xiàn 杞县Qiān xī xiàn 迁西县Qiān yè xiàn 千叶县Qián ān xiàn 乾安县Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 前郭尔罗斯蒙古族自治县Qián guō xiàn 前郭县Qián shān xiàn 潜山县Qián wèi xiàn 犍为县Qián xī xiàn 黔西县Qián yáng xiàn 黔阳县Qiǎo jiā xiàn 巧家县Qiě mò xiàn 且末县Qín ān xiàn 秦安县Qìn shuǐ xiàn 沁水县Qìn xiàn 沁县Qìn yuán xiàn 沁源县Qīng chuān xiàn 青川县Qīng fēng xiàn 清丰县Qīng gāng xiàn 青冈县Qīng hé xiàn 清河县Qīng hé xiàn 青河县Qīng liú xiàn 清流县Qīng lóng Mǎn zú Zì zhì xiàn 青龙满族自治县Qīng lóng xiàn 青龙县Qīng sēn xiàn 青森县Qīng shuǐ hé xiàn 清水河县Qīng shuǐ xiàn 清水县Qīng tián xiàn 青田县Qīng wǎn xiàn 清宛县Qīng xiàn 青县Qīng xīn xiàn 清新县Qīng xú xiàn 清徐县Qīng yáng xiàn 青阳县Qīng yuán Mǎn zú Zì zhì xiàn 清原满族自治县Qīng yuán xiàn 清原县Qīng yuàn xiàn 清苑县Qíng lóng xiàn 晴隆县Qìng ān xiàn 庆安县Qìng chéng xiàn 庆城县Qìng yuán xiàn 庆元县Qìng yún xiàn 庆云县Qióng jié xiàn 琼结县Qióng jié xiàn 穷结县Qióng zhōng Lí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 琼中黎族苗族自治县Qióng zhōng xiàn 琼中县Qiū běi xiàn 丘北县Qiū tián xiàn 秋田县Qiū xiàn 丘县Qiū xiàn 邱县Qú xiàn 渠县Qǔ má lái xiàn 曲麻莱县Qǔ shuǐ xiàn 曲水县Qǔ sōng xiàn 曲松县Qǔ wò xiàn 曲沃县Qǔ yáng xiàn 曲阳县Qǔ zhōu xiàn 曲周县Quán jiāo xiàn 全椒县Quán nán xiàn 全南县Quán zhōu xiàn 全州县Què shān xiàn 确山县Qún mǎ xiàn 群马县Rǎng táng xiàn 壤塘县Ráo hé xiàn 饶河县Ráo píng xiàn 饶平县Ráo yáng xiàn 饶阳县Rén bù xiàn 仁布县Rén hé xiàn 仁和县Rén huái xiàn 仁怀县Rèn xiàn 任县Rì tǔ xiàn 日土县Róng ān xiàn 融安县Róng chāng xiàn 荣昌县Róng chéng xiàn 容城县Róng hé xiàn 荣河县Róng jiāng xiàn 榕江县Róng shuǐ Miáo zú Zì zhì xiàn 融水苗族自治县Róng xiàn 容县Róng xiàn 荣县Rú dōng xiàn 如东县Rǔ chéng xiàn 汝城县Rǔ nán xiàn 汝南县Rǔ yáng xiàn 汝阳县Rǔ yuán Yáo zú Zì zhì xiàn 乳源瑶族自治县Ruì chéng xiàn 芮城县Ruò ěr gài xiàn 若尔盖县Ruò qiāng xiàn 若羌县Sà gā xiàn 萨嘎县Sà jiā xiàn 萨迦县Sān chóng xiàn 三重县Sān dū shuǐ zú Zì zhì xiàn 三都水族自治县Sān dū xiàn 三都县Sān hé xiàn 三河县Sān jiāng dòng zú Zì zhì xiàn 三江侗族自治县Sān mén xiàn 三门县Sān shuǐ xiàn 三水县Sān suì xiàn 三穗县Sān tái xiàn 三台县Sāng rì xiàn 桑日县Sāng zhí xiàn 桑植县Shā chē xiàn 莎车县Shā wān xiàn 沙湾县Shā xiàn 沙县Shā yǎ xiàn 沙雅县Shā yáng xiàn 沙洋县Shǎi dá xiàn 色达县Shān dān xiàn 山丹县Shān kǒu xiàn 山口县Shān lí xiàn 山梨县Shān xíng xiàn 山形县Shān yīn xiàn 山阴县Shǎn xiàn 陕县Shàn shàn xiàn 鄯善县Shàn xiàn 单县Shāng chéng xiàn 商城县Shāng dū xiàn 商都县Shāng hé xiàn 商河县Shāng shuǐ xiàn 商水县Shàng cài xiàn 上蔡县Shàng gāo xiàn 上高县Shàng háng xiàn 上杭县Shàng lì xiàn 上栗县Shàng lín xiàn 上林县Shàng ráo xiàn 上饶县Shàng sī xiàn 上思县Shàng yì xiàn 尚义县Shàng yóu xiàn 上犹县Shào dōng xiàn 邵东县Shào yáng xiàn 邵阳县Shè hóng xiàn 射洪县Shè qí xiàn 社旗县Shè xiàn 歙县Shè xiàn 涉县Shè yáng xiàn 射阳县Shēn xiàn 深县Shēn xiàn 莘县Shēn zé xiàn 深泽县Shēn zhā xiàn 申扎县Shén chí xiàn 神池县Shén nài chuān xiàn 神奈川县Shěn qiū xiàn 沈丘县Shēng dá xiàn 生达县shěng zhí guǎn xiàn 省直管县Shèng sì xiàn 嵊泗县Shèng xiàn 嵊县Shī bǐng xiàn 施秉县Shī diàn xiàn 施甸县Shī zōng xiàn 师宗县Shí chéng xiàn 石城县Shí lín xiàn 石林县Shí lín Yí zú Zì zhì xiàn 石林彝族自治县Shí lóu xiàn 石楼县Shí mén xiàn 石门县Shí mián xiàn 石棉县Shí píng xiàn 石屏县Shí qiān xiàn 石阡县Shí qú xiàn 石渠县Shí tái xiàn 石台县Shí zhù Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 石柱土家族自治县Shí zhù xiàn 石柱县shì xiàn 市县shǒu xiàn 首县Shòu níng xiàn 寿宁县Shòu xiàn 寿县Shòu yáng xiàn 寿阳县Shū chéng xiàn 舒城县Shū fù xiàn 疏附县Shū lè xiàn 疏勒县Shuāng bǎi xiàn 双柏县Shuāng fēng xiàn 双峰县Shuāng jiāng lā hù zú Wǎ zú Bù lǎng zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县Shuāng jiāng xiàn 双江县Shuāng liú xiàn 双流县Shuāng pái xiàn 双牌县Shuǐ chéng xiàn 水城县shuǐ Fù xiàn 水富县Shùn chāng xiàn 顺昌县Shùn píng xiàn 顺平县Sī nán xiàn 思南县Sì xiàn 泗县Sōng míng xiàn 嵩明县Sōng pān xiàn 松潘县Sōng táo Miáo zú Zì zhì xiàn 松桃苗族自治县Sōng táo xiàn 松桃县Sōng xī xiàn 松溪县Sōng xiàn 嵩县Sōng yáng xiàn 松阳县Sù běi Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 肃北蒙古族自治县Sù běi xiàn 肃北县Sù nán Yù gù zú Zì zhì xiàn 肃南裕固族自治县Sù níng xiàn 肃宁县Sù sōng xiàn 宿松县Sù xiàn 宿县Sù xiàn dì qū 宿县地区Suī níng xiàn 睢宁县Suī xī xiàn 濉溪县Suī xiàn 睢县Suí bīn xiàn 绥滨县Suí jiāng xiàn 绥江县Suí léng xiàn 绥棱县Suí níng xiàn 绥宁县Suí xiàn 随县Suí yáng xiàn 绥阳县Suí zhōng xiàn 绥中县Suì chāng xiàn 遂昌县Suì chuān xiàn 遂川县Suì píng xiàn 遂平县Suì xī xiàn 遂溪县Sūn wú xiàn 孙吴县Suǒ xiàn 索县Tǎ hé xiàn 塔河县Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什库尔干塔吉克自治县Tǎ shí kù ěr gān Zì zhì xiàn 塔什库尔干自治县Tái ān xiàn 台安县Tái běi xiàn 台北县Tái dōng xiàn 台东县Tái jiāng xiàn 台江县Tái nán xiàn 台南县Tái qián xiàn 台前县Tái zhōng xiàn 台中县Tài ān xiàn 泰安县Tài gǔ xiàn 太谷县Tài hé xiàn 太和县Tài hé xiàn 泰和县Tài hú xiàn 太湖县Tài kāng xiàn 太康县Tài lái xiàn 泰来县Tài níng xiàn 泰宁县Tài shùn xiàn 泰顺县Tài xiàn 泰县Tán chéng xiàn 郯城县Tāng yīn xiàn 汤阴县Tāng yuán xiàn 汤原县Táng hǎi xiàn 唐海县Táng hé xiàn 唐河县Táng xiàn 唐县Táo jiāng xiàn 桃江县Táo lè xiàn 陶乐县Táo yuán xiàn 桃园县Táo yuán xiàn 桃源县Tè kè sī xiàn 特克斯县Téng chōng xiàn 腾冲县Téng xiàn 滕县Téng xiàn 藤县Tiān děng xiàn 天等县Tiān é xiàn 天峨县Tiān jùn xiàn 天峻县Tiān quán xiàn 天全县Tiān tāi xiàn 天台县Tiān zhèn xiàn 天镇县Tiān zhù xiàn 天柱县Tiān zhù xiàn 天祝县Tiān zhù Zàng zú Zì zhì xiàn 天祝藏族自治县Tián dōng xiàn 田东县Tián lín xiàn 田林县Tián yáng xiàn 田阳县Tiě lǐng xiàn 铁岭县Tōng chéng xiàn 通城县Tōng dào Dòng zú Zì zhì xiàn 通道侗族自治县Tōng dào xiàn 通道县Tōng hǎi xiàn 通海县Tōng hé xiàn 通河县Tōng huà xiàn 通化县Tōng jiāng xiàn 通江县Tōng shān xiàn 通山县Tōng wèi xiàn 通渭县Tōng xiàn 通县Tōng xǔ xiàn 通许县Tōng yú xiàn 通榆县Tóng ān xiàn 同安县Tóng bǎi xiàn 桐柏县Tóng dé xiàn 同德县Tóng gǔ xiàn 铜鼓县Tóng liáng xiàn 铜梁县Tóng líng xiàn 铜陵县Tóng lú xiàn 桐庐县Tóng nán xiàn 潼南县Tóng rén xiàn 同仁县Tóng shān xiàn 铜山县Tóng xīn xiàn 同心县Tóng zǐ xiàn 桐梓县Tū quán xiàn 突泉县Tuán fēng xiàn 团风县Tún chāng xiàn 屯昌县Tún liú xiàn 屯留县Tuō kè tuō xiàn 托克托县Tuō kè xùn xiàn 托克逊县Tuō lǐ xiàn 托里县Tuǒ bà xiàn 妥坝县Wán xiàn 完县Wàn ān xiàn 万安县Wàn nián xiàn 万年县Wàn quán xiàn 万全县Wàn róng xiàn 万荣县Wàn xiàn 万县Wàn xiàn dì qū 万县地区Wàn xiàn gǎng 万县港Wàn xiàn shì 万县市Wàn zài xiàn 万载县Wāng qīng xiàn 汪清县Wàng cāng xiàn 旺苍县Wàng chéng xiàn 望城县Wàng dū xiàn 望都县Wàng jiāng xiàn 望江县Wàng kuí xiàn 望奎县Wàng mó xiàn 望谟县Wēi níng xiàn 威宁县Wēi níng Yí zú Huí zú Miáo zú Zì zhì xiàn 威宁彝族回族苗族自治县Wēi shān xiàn 巍山县Wēi shān Yí zú Huí zú Zì zhì xiàn 巍山彝族回族自治县Wēi xiàn 威县Wēi xìn xiàn 威信县Wēi yuǎn xiàn 威远县Wéi chǎng Mǎn zú Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 围场满族蒙古族自治县Wéi chǎng xiàn 围场县Wéi xī Lì sù zú Zì zhì xiàn 维西傈僳族自治县Wéi xī xiàn 维西县Wèi shì xiàn 尉氏县Wèi xiàn 魏县Wèi yuán xiàn 渭源县Wēn quán xiàn 温泉县Wēn sù xiàn 温宿县Wēn xiàn 温县Wén ān xiàn 文安县Wén chéng xiàn 文成县Wén shān xiàn 文山县Wén shuǐ xiàn 文水县Wén xǐ xiàn 闻喜县Wén xiàn 文县Wèn chuān xiàn 汶川县Wēng ān xiàn 翁安县Wèng ān xiàn 瓮安县Wū lán xiàn 乌兰县Wū lǔ kè qià tí xiàn 乌鲁克恰提县Wū lǔ mù qí xiàn 乌鲁木齐县Wū qià xiàn 乌恰县Wū shān xiàn 巫山县Wū shí xiàn 乌什县Wū xī xiàn 巫溪县Wú dì xiàn 无棣县Wú hú xiàn 芜湖县Wú jí xiàn 无极县Wú qí xiàn 吴旗县Wú qǐ xiàn 吴起县Wú qiáo xiàn 吴桥县Wú wéi xiàn 无为县Wú xī xiàn 无锡县Wú xiàn 吴县Wǔ chéng xiàn 武城县Wǔ chuān xiàn 武川县Wǔ dìng xiàn 武定县Wǔ fēng Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 五峰土家族自治县Wǔ hé xiàn 五河县Wǔ huá xiàn 五华县Wǔ lián xiàn 五莲县Wǔ lóng xiàn 武隆县Wǔ míng xiàn 武鸣县Wǔ níng xiàn 武宁县Wǔ píng xiàn 武平县Wǔ qiáng xiàn 武强县Wǔ shān xiàn 武山县Wǔ shèng xiàn 武胜县Wǔ tái xiàn 五台县Wǔ xiāng xiàn 武乡县Wǔ xuān xiàn 武宣县Wǔ yáng xiàn 舞阳县Wǔ yì xiàn 武义县Wǔ yì xiàn 武邑县Wǔ yuán xiàn 五原县Wǔ zhài xiàn 五寨县Wǔ zhì xiàn 武陟县Wù chuān Gē lǎo zú Miáo zú Zì zhì xiàn 务川仡佬族苗族自治县Wù chuān xiàn 务川县Wù chuān Zì zhì xiàn 务川自治县Wù yuán xiàn 婺源县Xī chōng xiàn 西充县Xī chóu xiàn 西畴县Xī chuān xiàn 淅川县Xī fēng xiàn 息烽县Xī fēng xiàn 西丰县Xī hé xiàn 西和县Xī huá xiàn 西华县Xī jí xiàn 西吉县Xī lín xiàn 西林县Xī méng Wǎ zú Zì zhì xiàn 西盟佤族自治县Xī méng xiàn 西盟县Xī píng xiàn 西平县Xī shuǐ xiàn 浠水县Xī xiá xiàn 西峡县Xī xiàn 息县Xī yáng xiàn 昔阳县Xí shuǐ xiàn 习水县Xí xiàn 隰县Xǐ dé xiàn 喜德县Xiá jiāng xiàn 峡江县Xiá pǔ xiàn 霞浦县Xià hé xiàn 夏河县Xià jīn xiàn 夏津县Xià xiàn 夏县Xià yì xiàn 夏邑县Xiān jū xiàn 仙居县Xiān yóu xiàn 仙游县Xián fēng xiàn 咸丰县xiàn chéng 县城xiàn dì 县地xiàn fǔ 县府xiàn jí 县级xiàn jí shì 县级市xiàn jiè 县界xiàn lìng 县令xiàn míng 县名xiàn wěi 县委Xiàn xiàn 献县xiàn zhǎng 县长xiàn zhèng fǔ 县政府xiàn zhì 县志Xiāng chéng xiàn 乡城县Xiāng chéng xiàn 襄城县Xiāng fén xiàn 襄汾县Xiāng gé lǐ lā xiàn 香格里拉县Xiāng hé xiàn 香河县Xiāng níng xiàn 乡宁县Xiāng tán xiàn 湘潭县Xiāng yīn xiàn 湘阴县Xiāng yuán xiàn 襄垣县Xiáng yún xiàn 祥云县Xiǎng shuǐ xiàn 响水县Xiàng shān xiàn 象山县Xiàng zhōu xiàn 象州县Xiāo xiàn 萧县Xiǎo jīn xiàn 小金县Xiào chāng xiàn 孝昌县Xiè tōng mén xiàn 谢通门县Xīn Ān xiàn 新安县Xīn bīn mǎn zú Zì zhì xiàn 新宾满族自治县Xīn bīn xiàn 新宾县Xīn cài xiàn 新蔡县Xīn chéng xiàn 忻城县Xīn chéng xiàn 新城县Xīn gān xiàn 新干县Xīn hé xiàn 新和县Xīn hé xiàn 新河县Xīn huà xiàn 新化县Xīn huǎng Dòng zú Zì zhì xiàn 新晃侗族自治县Xīn huǎng xiàn 新晃县Xīn huì xiàn 新会县Xīn jiàn xiàn 新建县Xīn jiāng Wēn sù xiàn 新疆温宿县Xīn jiàng xiàn 新绛县Xīn jīn xiàn 新津县Xīn jīn xiàn 新金县Xīn lóng xiàn 新龙县Xīn níng xiàn 新宁县Xīn píng xiàn 新平县Xīn píng Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 新平彝族傣族自治县Xīn shào xiàn 新邵县Xīn tián xiàn 新田县Xīn xì xiàn 新潟县Xīn xiàn 新县Xīn xiāng xiàn 新乡县Xīn xīng xiàn 新兴县Xīn yě xiàn 新野县Xīn yuán xiàn 新源县Xìn fēng xiàn 信丰县Xīng ān xiàn 兴安县Xīng guó xiàn 兴国县Xīng hǎi xiàn 兴海县Xīng hé xiàn 兴和县Xīng lóng xiàn 兴隆县Xīng rén xiàn 兴仁县Xīng shān xiàn 兴山县Xīng wén xiàn 兴文县Xīng xiàn 兴县Xīng yè xiàn 兴业县Xīng zǐ xiàn 星子县Xíng tái xiàn 邢台县Xíng táng xiàn 行唐县Xíng yáng xiàn 荥阳县Xióng běn xiàn 熊本县Xióng xiàn 雄县Xiū níng xiàn 休宁县Xiū shuǐ xiàn 修水县Xiū Wén xiàn 修文县Xiū wǔ xiàn 修武县Xiù shān Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 秀山土家族苗族自治县Xiù shān xiàn 秀山县Xiù yán mǎn zú Zì zhì xiàn 岫岩满族自治县Xiù yán xiàn 岫岩县Xū yí xiàn 盱眙县Xú shuǐ xiàn 徐水县Xú wén xiàn 徐闻县Xǔ chāng xiàn 许昌县Xù pǔ xiàn 溆浦县Xù yǒng xiàn 叙永县Xuān ēn xiàn 宣恩县Xuān hàn xiàn 宣汉县Xuān huà xiàn 宣化县Xún diàn Huí zú Yí zú Zì zhì xiàn 寻甸回族彝族自治县Xún diàn xiàn 寻甸县Xún huà Sǎ lā zú Zì zhì xiàn 循化撒拉族自治县Xún huà xiàn 循化县Xún wū xiàn 寻乌县Xùn kè xiàn 逊克县Yǎ jiāng xiàn 雅江县Yà dōng xiàn 亚东县Yān líng xiàn 鄢陵县Yān qí Huí zú Zì zhì xiàn 焉耆回族自治县Yān qí xiàn 焉耆县Yán biān xiàn 盐边县Yán cháng xiàn 延长县Yán chí xiàn 盐池县Yán chuān xiàn 延川县Yán hé Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn 沿河土家族自治县Yán hé xiàn 沿河县Yán jīn xiàn 延津县Yán jīn xiàn 盐津县Yán jǐng xiàn 盐井县Yán líng xiàn 炎陵县Yán qìng xiàn 延庆县Yán shān xiàn 盐山县Yán shǒu xiàn 岩手县Yán shòu xiàn 延寿县Yán tíng xiàn 盐亭县Yán yuán xiàn 盐源县Yàn shān xiàn 砚山县Yáng chéng xiàn 阳城县Yáng dōng xiàn 阳东县Yáng gāo xiàn 阳高县Yáng gǔ xiàn 阳谷县Yáng qǔ xiàn 阳曲县Yáng shān xiàn 阳山县Yáng shuò xiàn 阳朔县Yáng xī xiàn 阳西县Yáng xīn xiàn 阳新县Yáng xìn xiàn 阳信县Yáng yuán xiàn 阳原县Yàng bì Yí zú Zì zhì xiàn 漾濞彝族自治县Yáo Ān xiàn 姚安县Yào xiàn 耀县Yè chéng xiàn 叶城县Yè xiàn 叶县Yī Ān xiàn 依安县Yī chuān xiàn 伊川县Yī lán xiàn 依兰县Yī níng xiàn 伊宁县Yī tōng Mǎn zú Zì zhì xiàn 伊通满族自治县Yī tōng xiàn 伊通县Yī wú xiàn 伊吾县Yī xiàn 黟县Yí bīn xiàn 宜宾县Yí chāng xiàn 宜昌县Yí chuān xiàn 宜川县Yí fēng xiàn 宜丰县Yí huáng xiàn 宜黄县Yí lán xiàn 宜兰县Yí liáng xiàn 宜良县Yí liáng xiàn 彝良县Yí lǒng xiàn 仪陇县Yí nán xiàn 沂南县Yí shān xiàn 宜山县Yí shuǐ xiàn 沂水县Yí yáng xiàn 宜阳县Yí yuán xiàn 沂源县Yí zhāng xiàn 宜章县Yì chéng xiàn 翼城县Yì mén xiàn 易门县Yì xiàn 义县Yì xiàn 易县Yì xiàn lóng 义县龙Yì yáng xiàn 弋阳县Yín xiàn 鄞县Yìn jiāng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 印江土家族苗族自治县Yìn jiāng xiàn 印江县Yīng jí shā xiàn 英吉沙县Yīng shān xiàn 英山县Yīng xiàn 应县Yíng jiāng xiàn 盈江县Yíng jīng xiàn 荥经县Yíng shān xiàn 营山县Yǐng shàng xiàn 颍上县Yǐng shàng xiàn 颖上县yìng xiàn mù tǎ 应县木塔Yǒng chāng xiàn 永昌县Yǒng dé xiàn 永德县Yǒng dēng xiàn 永登县Yǒng dìng xiàn 永定县Yǒng fēng xiàn 永丰县Yǒng fú xiàn 永福县Yǒng hé xiàn 永和县Yǒng jí xiàn 永吉县Yǒng jiā xiàn 永嘉县Yǒng jìng xiàn 永靖县Yǒng nián xiàn 永年县Yǒng níng xiàn 永宁县Yǒng píng xiàn 永平县Yǒng qīng xiàn 永清县Yǒng rén xiàn 永仁县Yǒng shàn xiàn 永善县Yǒng shèng xiàn 永胜县Yǒng shùn xiàn 永顺县Yǒng tài xiàn 永泰县Yǒng xīn xiàn 永新县Yǒng xīng xiàn 永兴县Yǒng xiū xiàn 永修县Yōu xiàn 攸县Yóu xī xiàn 尤溪县Yǒu yáng Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 酉阳土家族苗族自治县Yǒu yáng xiàn 酉阳县Yǒu yì xiàn 友谊县Yòu yù xiàn 右玉县Yú chéng xiàn 虞城县Yú dū xiàn 于都县Yú gān xiàn 余干县Yú jiāng xiàn 余江县Yú qìng xiàn 余庆县Yú shè xiàn 榆社县Yú tián xiàn 于田县Yú xiàn 盂县Yú zhōng xiàn 榆中县Yù huán xiàn 玉环县Yù lí xiàn 尉犁县Yù lóng Nà xī zú Zì zhì xiàn 玉龙纳西族自治县Yù lóng xiàn 玉龙县Yù mín xiàn 裕民县Yù nán xiàn 郁南县Yù píng Dòng zú Zì zhì xiàn 玉屏侗族自治县Yù píng xiàn 玉屏县Yù shān xiàn 玉山县Yù shù xiàn 玉树县Yù tián xiàn 玉田县Yù xiàn 蔚县Yuán jiāng Hā ní zú Yí zú Dǎi zú Zì zhì xiàn 元江哈尼族彝族傣族自治县Yuán jiāng xiàn 元江县Yuán líng xiàn 沅陵县Yuán móu xiàn 元谋县Yuán qǔ xiàn 垣曲县Yuán shì xiàn 元氏县Yuán yáng xiàn 元阳县Yuán yáng xiàn 原阳县Yuǎn ān xiàn 远安县Yuè chí xiàn 岳池县Yuè pǔ hú xiàn 岳普湖县Yuè xī xiàn 岳西县Yuè xī xiàn 越西县Yuè yáng xiàn 岳阳县Yún ān xiàn 云安县Yún hé xiàn 云和县Yún lián xiàn 筠连县Yún lín xiàn 云林县Yún lóng xiàn 云龙县Yún mèng xiàn 云梦县Yún xī xiàn 郧西县Yún xiàn 云县Yún xiàn 郧县Yún xiāo xiàn 云霄县Yún yáng xiàn 云阳县Yùn chéng xiàn 郓城县Zā náng xiàn 扎囊县Zá duō xiàn 杂多县Zàn huáng xiàn 赞皇县Zǎo qiáng xiàn 枣强县Zé kù xiàn 泽库县Zé pǔ xiàn 泽普县Zé zhōu xiàn 泽州县Zhá dá xiàn 札达县Zhān huà xiàn 沾化县Zhān yì xiàn 沾益县Zhāng běi xiàn 张北县Zhāng huà xiàn 彰化县Zhāng jiā chuān huí zú Zì zhì xiàn 张家川回族自治县Zhāng pǔ xiàn 漳浦县Zhāng wǔ xiàn 彰武县Zhāng xiàn 漳县Zhāo jué xiàn 昭觉县Zhāo píng xiàn 昭平县Zhāo sū xiàn 昭苏县Zhào ān xiàn 诏安县Zhào yuán xiàn 肇源县Zhào zhōu xiàn 肇州县Zhè chéng xiàn 柘城县Zhè jiāng Sān mén xiàn 浙江三门县Zhè jiāng Tiān tái xiàn 浙江天台县Zhè róng xiàn 柘荣县Zhēn fēng xiàn 贞丰县Zhèn kāng xiàn 镇康县Zhèn lài xiàn 镇赉县Zhèn níng Bù yī zú Miáo zú Zì zhì xiàn 镇宁布依族苗族自治县Zhèn níng xiàn 镇宁县Zhèn píng xiàn 镇平县Zhèn xióng xiàn 镇雄县Zhèn yuán xiàn 镇原县Zhèn yuán xiàn 镇沅县Zhèn yuán xiàn 镇源县Zhèn yuán Yí zú Hā ní zú Lā hù zú Zì zhì xiàn 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县Zhèn yuǎn xiàn 镇远县Zhèng dìng xiàn 正定县Zhèng hé xiàn 政和县Zhèng níng xiàn 正宁县Zhèng yáng xiàn 正阳县Zhī jīn xiàn 织金县zhī xiàn 知县Zhǐ jiāng Dòng zú Zì zhì xiàn 芷江侗族自治县Zhǐ jiāng xiàn 芷江县Zhì dān xiàn 志丹县Zhì duō xiàn 治多县Zhōng diàn xiàn 中甸县Zhōng fāng xiàn 中方县Zhōng jiāng xiàn 中江县Zhōng móu xiàn 中牟县Zhōng níng xiàn 中宁县Zhōng shān xiàn 钟山县Zhōng xiàn 忠县Zhōng xiáng xiàn 钟祥县Zhōng yáng xiàn 中阳县Zhòng bā xiàn 仲巴县Zhōu níng xiàn 周宁县Zhōu qǔ xiàn 舟曲县Zhōu zhì xiàn 周至县Zhū zhōu xiàn 株洲县Zhú shān xiàn 竹山县Zhú xī xiàn 竹溪县Zhuāng làng xiàn 庄浪县Zhuō lù xiàn 涿鹿县Zhuó ní xiàn 卓尼县Zhuó zī xiàn 卓资县Zī hè xiàn 滋贺县Zī xī xiàn 资溪县Zī yuán xiàn 资源县Zī zhōng xiàn 资中县Zǐ cháng xiàn 子长县Zǐ Guī xiàn 姊归县Zǐ jīn xiàn 紫金县Zǐ tóng xiàn 梓潼县Zǐ yún Miáo zú Bù yī zú Zì zhì xiàn 紫云苗族布依族自治县zì zhì xiàn 自治县Zōng yáng xiàn 枞阳县Zōu píng xiàn 邹平县Zōu xiàn 邹县Zūn yì xiàn 遵义县Zuǒ gòng xiàn 左贡县Zuǒ quán xiàn 左权县Zuǒ yún xiàn 左云县

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 縣.