Có 1 kết quả:

cān liǎng yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

both houses of US Congress