Có 1 kết quả:

cān jūn

1/1

cān jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to join the army