Có 1 kết quả:

cān tiān

1/1

cān tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reach high to the sky
(2) tall
(3) of great height