Có 1 kết quả:

cān wù

1/1

cān wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to comprehend (the nature of things etc)
(2) to achieve enlightenment