Có 1 kết quả:

cān zhàn

1/1

cān zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go to war
(2) to engage in war