Có 1 kết quả:

cān chán

1/1

cān chán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to practice Chan Buddhist meditation
(2) to practice Zen meditation
(3) to sit in meditation