Có 1 kết quả:

cān kǎo xì ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

frame of reference