Có 1 kết quả:

cān gǔ

1/1

cān gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

equity participation (finance)