Có 1 kết quả:

cān jiàn

1/1

cān jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refer to
(2) see also
(3) compare (cf.)
(4) to pay respect to