Có 1 kết quả:

cān yì yuàn

1/1

cān yì yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) senate
(2) upper chamber (of legislative assembly)