Có 1 kết quả:

cān xuǎn rén

1/1

cān xuǎn rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) election participant
(2) candidate