Có 1 kết quả:

cān zhuó ㄘㄢ ㄓㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider (a matter)
(2) to deliberate