Có 1 kết quả:

cān zhuó

1/1

cān zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider (a matter)
(2) to deliberate