Có 1 kết quả:

cān liàng

1/1

cān liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parameter (math)
(2) quantity used as a parameter
(3) modulus (math.)