Có 1 kết quả:

cān yuè

1/1

cān yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consult
(2) to refer to
(3) to read (instructions)