Có 1 kết quả:

cān yù

1/1

cān yù

giản thể

Từ điển phổ thông

tham dự

Từ điển Trung-Anh

variant of 參與|参与[can1 yu4]