Có 1 kết quả:

cān shù

1/1

cān shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parameter