Có 1 kết quả:

cān kǎo ㄘㄢ ㄎㄠˇ

1/1

Từ điển phổ thông

tham khảo

Từ điển Trung-Anh

(1) consultation
(2) reference
(3) to consult
(4) to refer