Có 1 kết quả:

cān kǎo wén xiàn ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cited material
(2) reference (to the literature)
(3) bibliography