Có 1 kết quả:

cān kǎo tuǒ qiú tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

reference ellipsoid (geodesy)