Có 1 kết quả:

cān fǎng tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

delegation