Có 1 kết quả:

cān xiáng

1/1

cān xiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to collate and examine critically (texts etc)