Có 1 kết quả:

cān yì

1/1

cān yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) consultant
(2) adviser