Có 1 kết quả:

cān sài zhě

1/1

cān sài zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) competitor
(2) CL:名[ming2]