Có 1 kết quả:

chā quān

1/1

chā quān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

XO ("extra old"), grade of cognac quality