Có 1 kết quả:

chā tóu ㄔㄚ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

prong of a fork