Có 1 kết quả:

chā zi

1/1

chā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fork
(2) CL:把[ba3]